LUETTELO KATALOG CATALOG

avoinna ti-pe 12-20, la-su 12-18
puh. 09-6126 5714 fax 09-6126 5715

e-mail: info@lasipalatsi.fi

Romput myy:

 

Glaspalatsets mediacenter presenterar
PACKAT: VÄRLDEN PÅ CD-ROM
utställning i glaspalatset 24.4.-30.5.1999

Packat: världen på cd-rom - utställning och startskottet TSÄP evenemanget är en produktion av det unga Glaspalatsets mediacenter. Idén till utställningen fick husets VD Marianna Kajantie då hon i början av året bekantade sig med mediearbeten och -arbetare vid Milia-mässan i Cannes.

Under två månaders tid insamlades den omfattande utställningen på över 50 romskivor. Det här blev möjligt tack vare Yves Bernard, multimedieexpert från Bryssel, Meteori Books Ab:s VD Tapio Mäkeläs sakkunskap - samt pioniärandan hos Mediacentrets personal. De romskivor som är utställda representerar en omfattande internationell produktion. Innehållet i utställningen skulle ursprungligen ha varit ännu mera omfattande och mångsidigare, men begränsades av praktiska omständigheter: förhandlingar om rättigheter, problem med tillgänglighet eller tekniska svårigheter. I sju datorer har man nu installerat närmare tio romskivor var.

Trots att productionen av cd-romverk är rik, mångsidig och stadd i snabb utveckling, är cd-romskivor en ny bekantskap för många människor. På utställningen ges besökarna möjlighet att i lung och ro bekanta sig med romskivor - och vad bättre, nu kan man också köpa dem! I utställningens planeringa har förutom Yves Bernard och Tapio Mäkelä bl.a. följande personer deltagit: Hilkka Högström, Kimmo Lehtonen och Aini Tolonen. Jaakko Pesonen har svarat för utställningsarkitekturen, Hannu Aronsson för tekniken och Rasmus Vuori för planeringen av användargränssnitt.


Cd-rom är till sin natur och till sina uttrycksformer ett mångsidigt och interaktivt medium. Urvalskriterierna för utställningen Packat: världen på cd-rom har bl.a. varit innehållets kvalitet. På många romskivor har interaktiviteten utforskats och förverkligats på nya sätt. Utställningen presenterar också unga skapare och producenter som intresserar sig för ny media.

Vi har valt ut romskivorna på basen av hur väl de företräder cd-romskivans historia, förläggare (t.ex. Voyager) eller den för genren speciella interaktiva manusstilen. En del bidrag har även valts därför att de på ett intressant sätt dokumenterar det nya mediets utveckling (t.ex. Doors of Perception 1), eller därför att de representerar interaktivt arbete mellan dagens konstnärer, såsom musiker och bildkonstnärer inom det nya mediets område.

Det interaktiva "nya mediet" - såsom cd-rom, dvd-rom eller Internet - har ofta till sitt innehåll "det gamla mediets" former. Till utställningen har vi valt såväl gamla som nya titlar, med vars hjälp det blir möjligt att spåra det nya mediets utveckling: hur det så småningom verkligen blir ETT NYTT MEDIUM.

Den nya medieteknologin är lätt att framställa och sälja. Svårare är det däremot att göra nya medieprodukter, som till form och innehåll erbjuder användren sådana upplevelser, som de traditionella media inte kan förmedla. Väldigt många cd-romskivor har också planerats som böcker eller videodokument.

Det nya mediets särdrag öppnar dock alldeles nya begreppsliga möjligheter. Det nya mediet innebär växelverkan, det erbjuder informationsbehandling, personlig kommunikation mellan olika datorer (Internet) och det erbjuder audiovisuell kraft. Vidare utvecklas de här särdragen tekniskt med en enorm fart, så snabbt att vi knappast hinner smälta de tidigare vinningarna!

Utställningen presenterar det interaktiva mediets livskraft, hur dessa
produktioner använder sig av medieteknologins unika möjligheter: att skapa nya innehåll, upplevelser och miljöer för användaren, som ibland kan iklä sig såväl skådespelarens som manusförfattarens roll.
Det nya mediet är en ny industri. Vilken produkt säljer? Det nya konceptet är förknippat med risker, åtminstone enligt marknadsförare. Den här utställningen lyfter också fram frågor om distribution och spridning av dessa nya produkter. De cd-romskivor som finns med på utställningen kan förutom betraktas - också beställas eller köpas i bokhandeln intill.

Yves Bernard
yb@magic.be
www.magic.be/


UTSTÄLLNINGSKATALOG

Actualizing the Virtual
Revue virtuelle
Frankrike
Centre Georges Pompidou 1996

Actualizing the Virtual kombinerar på ett kreativt sätt mediekonstverk och de senaste årens intressantaste teoretiska debattinlägg. Materialet har främst hämtats från seminarier och utställningar vid Center Georges Pompidou i Paris.

An Anecdote Archive from the Cold War
G. Legrady
Ungern
Hyperreal Media Productions 1994

Mediekonstnären Legrady placerar in sin livshistoria i det kalla krigets ram. År 1956 flyttade Legrady som 6-åring från Ungern till Kanada. Han har konstruerat ett brett upplagt personligt arkiv med klara strukturer, där han utnyttjar olika material från smalfilm till föremål (brev, fotografier, videon, mynt, böcker osv.)

AntiROM
Storbritannien
AntiRom 1995

AntiROM är en grupp konstnärer från London, som i en cd-romskiva med samma namn år 1995 testar gränserna för multimediala uttrycksformer.

Artintact 3
Ken Feingold - Perry Hoberman - Georges Legrady
Tyskland
Zukunftmedia 1996

En samling installationer gjorda på cd-rom av olika mediekonstnärer.
Ken Feingolds JCJ-Junkman (1995) är närmast en parodi på interaktivitet. På skärmen visar sig en buktalares docka, som omges av en virvelstorm av ständigt växlande bilder. Om betraktaren lyckas klicka på knappen, börjar dockan tala...
Perry Hoberman presenterar i The Sub-Division of the Electric Light (1996) en "nostalgimaskin" där betraktaren förflyttas från ett ställe till ett annat med hjälp av film- och diaprojektorer: resultatet är poetiska audiovisuella berättelser.
Georges Legradys Slippery Traces (1996) är ett kollage av 100 bilder som på ett associativt sätt kopplar samman ämnen såsom naturen, framtiden, teknologi och kön.


Bar-Min-Ski: Consumer Product
Bill Barminski, Jerry Hesketh, Webster Lewin
USA
Consumer Productions 1994

Bar-Min-Skin märkesvaror och fiktiva produkter kommenterar vår
konsumtionskultur. "Det skämtar med människans tvångsartade konsumtion". (Wired Magazine)

Beyond
Zoë Beloff
USA
1996

Beyond reflekterar i den filosofiska forskningens anda på ett skämtsamt sätt över relationen mellan teknologins, åtråns och det övernaturligas paradoxer: en megafon har skiljt åt rösten och kroppen, ett fotografi har fångat själen och en film har återupplivat döda.

Book of Shadows
Simon Biggs
Storbritannien
Ellipsis London Ltd 1998

Den för sina installationer kända unga i Australien födda konstnärens arbete, med vars hjälp man kan undersöka skillnaderna mellan konstverk i den fysiska verkligheten och i virtuellt format. Innehåller verken The Book of Shadows och The Living Room samt essäer som behandlar Biggs' verk.


Le Centre Georges Pompidou - La Collection
Ayshe Farman - Farmaian - Daniel Kapelian - Michel Jaffrennou
Frankrike
Le Centre Georges Pompidou 1997

Ett virtuellt museum i tio våningar, där det parisiska Pompidoucentrets stora samlingar av konst, formgivning och videon presenteras årtinode för årtionde. Bekanta dig med flera än 300 konstverk - till exempel Giacomettis skulpturer, Dubuffets installationer eller Godards filmer och ett rikligt urval av arkivmaterial (texter, fotografier, filmer, videon, ljudband). Du kan också till exempel besöka Matisse' och Picassos ateljéer.


Crusader - A Conspiracy in the Kingdom of Jerusalem
Emmanuel Olivier - Pascal Valty
Frankrike
Index+ 1997

Ett filmatiskt äventyrsspel som förlagts till Jerusalem under korstågens tid på slutet av 1100-talet. Miljöerna är historiskt korrekta, rikligt med specialeffekter, animation - nästan som om du själv skulle leva i filmen. Musik Olivier Pryszlak.

Database of Experience - Idea-ON>
Troy Innocent
Holland
Troy Innocent 1996

Den australiska Troy Innocents data-animationer och multimediala strukturer bryter ner det traditionella tvådimensionella användargränssnittet. Innocent undersöker medierummets estetik och kommunikationens möjligheter.

Denshi-Lens Microscope Photographs Movies
Aya Fujimura
Japan
Digitalogue 1998

Upptäck ett nytt perspektiv på världen: titta på myror och spindlar, mossa och asfalt, fiskfjäll och nagelkanter 50-6 000 gånger förstorade.


Doors of Perception 1
Netherlands Design Institute
Holland
Mediamatic 1994

En samling tankar om media - en cd-romskiva som på ett intressant sätt ur dagens perspektiv belyser genrens utveckling, såväl dess innehållet som talarna och den interaktiva planeringen.
Doors of Perception är en av de centrala konferenserna inom mediekulturens område i Holland. Romskivan är en samling inlägg inom området sedda ur designens, forskningens och konstens synvinkel. - En milstolpe i romskivornas unga historia!


The Encyclopedia of Clamps
Bill Barminski - Jerry Hesketh - Webster Lewin - Scott Arundale
USA
Consumer Productions 1997

En parodi på ett interaktivt uppslagsverk: en fullständig introduktion till skurvstäds innersta väsen. Ingen vanlig encyklopedi, utan en-psyko-pedia - samling konst, humor, spel och enbart skruvstäd.


Esineiden valtakunta - keräilijöitä ja kokoelmia (Föremålens rike - samlare
och samlingar)

Hanna Haaslahti - Veli Granö
Finland
Tarantella Zoom 1997 (fotografiskt bildverk Pohjoinen 1997)

"Vi har nog funderat på hur tokiga vi är. Det är bara så intressant,
händerna skakar när man ser någonting, inte far väl någon annan iväg med det."
Föremålens rike är ett multimedieverk över samlare som Veli Granö
fotograferat. Televisioner, fjärilar, saltkar, björnskallar... Bekanta dig
med berättelserna och människorna bakom föremålen. Romskivan innehåller utdrag ur intervjuer med nästan alla samlare som presenterats i verket Esineiden valtakunta, utdrag ur en dokumentärfilm om ämnet och flera färgstarka presentationer av samlarna.


Eve: The Music and Art Adventure
Peter Gabriel
Storbritannien
Real World Multimedia Ltd. 1996

Paradiset är försvunnet. Världen har drunknat i gyttja. Gör en färd genom ett mystiskt, föränderligt landskap, skapa musik, njut av konsten och lös gåtor. Sök Eva - och vägen till Paradiset.
Spelet kombinerar bild, ljud och interaktiv performans, där temat är mannens och kvinnans roller och relationerna mellan könen. Peter Gabriel har bett sina favoritkonstnärer medverka: Helen Chadwick, Yayoi Kusama, Cathy de Monchaux och Nils-Udo. "Vi har försökt skapa nya sätt att förena musik och konst". (Peter Gabriel)

Family Files
Maria Soppela
Holland
Mediamatic 1998

Mari Soppela har med egna hemvideon och smalfilmer skapat ett interaktivt verk med ett klart estetiskt formspråk.
Bröllop, resor, barnets födelse och hemmet beskrivs genom små, vardagliga bilder. Mari Soppela bor och arbetar i Amsterdam som professionell multimediearbetare. Family Files beskriver en diasporisk erfarenhet av Finland. Verkets användargränssnitt är som en minnenas mosaik eller tapet. - En intressant kombination av privat och allmänt.

Flying Letters
John Maeda
Japan
Digitalogue Reactive Book Series 2, 1996

"Flygande bokstäver" är den andra "reaktiva boken" i en serie publicerad av Digitalogue. Det tryckta ordet är till sin karaktär ett statiskt sätt att förmedla dynamiska tankar. På den här romskivan börjar bokstäverna jazza! I Flying Letters presenterar den experimenterande grafiska planeraren John Madea, professor vid Massachusettes Intitute of Technoloyt, MIT, tio olika dynamiska typografikompositioner. Först flyger fåglar, sedan flygmaskiner -
och nu även bokstäver!


Freak Show
The Residents
Jim Ludtke
USA
Voyager 1994

Freak Show är den världsberömda musikgruppen The Residents' animation för alla sinnen. Upplev fantastiska uppföranden på cirkus och kika in bakom ridån på dessa sällsamma människors liv!

Glenn Gould: The New Listener
Kanada
DNA Media Services 1998

Den originella pianisten Glenn Gould gjorde i tiderna det möjligt för
lyssnare att redigera sin egen tolkning av ett musikprov. På den här
romskivan är det möjligt med hjälp av Audio Kit. Men framför allt ger
romskivan en möjlighet att, med multimediala medel, bekanta sig med Glenn Goulds liv och konst. Verket innehåller också tidigare outgivna bandningar och en fullständig diskografi.

Indian Music. An Interactive Guide to Hindustani Music
Indien
Magic Software 1997

Njut av århundraden av traditioner - av tidlös konst, som återspeglar
indiskt liv ur olika synvinklar: från födsel till död, från religiösa riter
till årstidernas växlingar. Cd-romskivan presenterar olika indiska
musikstilar och instrument, märkespersoner och musikens filosofiska bakgrund.

Le Livre du Lulu
Romain Victor-Pujebet
Frankrike
Organa 1995

På bokens sidor framträder plötsligt roboten Mnémo. Det är början till en berättelse full av händelser och känslor. Det är en fantasifull och poetisk saga, som man kan läsa, lyssna till - och klicka. Lämplig för barn över 5 år.

Le Louvre - collection & palace
Dominique Brisson
Frankrike
Montparnasse 1997

Louvres historia och konst under 4000 års tid: Egyptens skatter, romerska mästerverk, europeisk konst från 1200-talet till 1800-talets början. Du kan i detalj granska till exempel Milos Venus eller Mona-Lisa - eller bekanta dig med olika konstnärer och olika konstinriktningar. Du kan också skapa dig en egen favoritkollektion och göra anteckningar. Möjlighet att printa ut texter och konstverk.

Midnight Play
Murielle Lefèvre
Japan
NHK Education Co 1998

En interaktiv bilderbok baserad på den tjeckiska konstnären Kvêta Pacovskas ritningar och målningar. Det är en på förhand odefinierad berättelse baserad på färg, form och musik, som överskrider språk- och kulturgränser. Du kan bl.a. välja en romatisk, komisk eller varför inte akrobatisk berättelse.
Lätt och rolig - från grabb till gubbe. En tjeckisk-fransk-japansk
samproduktion.

Mission Sunlight
Franrike - Japan
Index+ 1998

Ett tredimensionellt spelartat äventyr i Vincent van Goghs målningar.

Musée de l´Ermitage
Frankrike
Montparnasse 1998

Ett virtuellt besök i Erimitaget i St. Petersburg. Över 200 konstverk:
antikens skatter, skulpturer och nutida mästares målningar. Bekanta dig också med palatsets historia från Peter den Stores tid till nutid.

Musée d´Orsay
Dominique Brisson
Frankrike
Montparnasse 1996

Bekanta dig med muséet med hjälp av ett tredimensionellt användargränssnitt: du kan förflytta dig från rum till rum och välja vilket konstverk som helst, som du vill veta mera om. Samlingen som omfattar konstverk från mitten av 1800-talet till början av detta århundrade innehåller bl.a. Monets, Gauguins, Van Goghs och Klimts mästerverk. Romskivan gör det virtuella besöket i muséet till en upplevelse tack vare det omfattande konsthistoriska
bakgrundsmaterialet, möjligheten att zooma in på en målning och bl.a. möjligheten att titta på en skulptur ur olika vinklar.

Passagen
Ellard Graham - Stephen Jonhstone
Storbritannien
Ellipsis London Ltd. 1998

Multimedieverket Passagen följer Andrew Benjamin i spåren och erbjuder stigar i hypertext som för betraktaren till Paris, London och Berlin. Två brittiska konstnärer beskriver i text, bild och strukturer storstädernas labyrinter och förflyttar sig från mötesplatser i den undre världen till fotografier av turistiska sevärdheter. I Passagen möts det övertygande panoramat före filmen och de möjligheter som den postfotografiska digitala strukturen erbjuder.

P.A.W.S - Personal Automated Wagging System - A Dog Simulator
Domestic Funk Products
USA
Voyager 1995

Med hjälp av den här romskivan kan du pröva på en hunds liv. Sök ett ben. Göm det. Gräv upp det. Jaga katter - eller dröm en hunds dröm. - En bedårande animation och ypperliga ljudeffekter gör att du inte kan hålla dina tassar i styr! För barn över 4 år och alla hundvänner oberoende av ålder.

Le Petit Prince
Romain Victor-Pujebet
Frankrike
Gallimard 1997

Antoine de Saint-Exupérys älskvärda bok Lilla Prinsen som en interaktiv animation. Du kan också bekanta dig med författarens liv.

Le Plus Beau Musée du Monde
Frankrike
Gallimard 1999

Världens vackraste museum presenterar 170 mästerverk från 70 muséer runtom i världen. Tre timmar med bilder som får liv, ett gediget informationspaket om konsthistoria, uppslagsord och spel. Ett konstpaket för hela familjen.

Poetry in Motion
Ron Mann
USA
The Voyager Co. 1992

Levande dikter av 24 framstående poeter. På romskivan uppträder bl.a. Allen Ginsberg, Charles Bukowski, John Cage och Tom Waits. "Dikten är inte längre ett skrivet ord, utan det uttalade ordets energi." (Allen Ginsberg).

Poika
Tuomas Honka
Finland
Edita 1998


"Pojken" är ett digitalt album över årtionden, berättelsen om Tuomas Honkas barndom och ungdom, om tre generationers liv i norra Finland. Lauri Honkas svartvita fotografier utgör en ram för den multimediala berättelsen. Barndomen förmedlas via tidningsurklipp, musik och personligt material. Med finns också rikligt med smalfilm och videomaterial samt autentiska röster. Pojka är en underhållande och nostalgisk dos närhistoria.

Puppet Motel
Laurie Anderson
Frankrike
Voyager 1995

Den mångsidiga konstnären Laurie Andersons Puppet Motel är en klassiker inom cd-romskivans historia, som förenar spelet med fantasifulla bilder och ljud.
Puppet Motel ställer på sätt och vis frågan: är användaren en sprattelgubbe eller den som drar i trådarna?

Pygmées, Peuple et Musique
Simha Arom - Serge Bahuchet - Alain Epelboin - Susanne Furniss - Henri Guillaume - Jacqueline MC Thomas
Frankrike
Montparnasse 1998

Romskivan presenterar pygméfolkets kultur genom musik, berättelser och vardagslivet. Över 600 fotografier och videon sedan 50-talet, 18 animationsberättelser - och mera än en timme pygmeisk musik, som man själv också kan komponera.


Rehearsal of Memory
Graham Harwood
Storbritannien
Artec and Bookworks 1996

Graham Haarwood vistades vid en sluten avdelning i Ashworths sinnessjukhus. Rehearsal of Memory är ett verk som utarbetats i samarbete med patienterna, där kroppsliga sår, tatueringar och olika särdrag blir utgångspunkten för berörande berättelser om barndomen, våld, vardagen och livet inne i sjukhuset och utanför.


Renzo Piano - An Enhanced Interview
Fulvio Irace
Holland
Archizone/Nuova 1997


En intervju med Renzo Piano, den italienska arkitekten som planerat det stiliga vetenskaps- och teknologicentret NewMetropolis i Amsterdams hamnområde. Innehåller många ritningar, videon och
QuickTime-panoramabilder. - Engelsk text.

Reternity
Andreas Murray (red.) - Jacob Senneby
Sverige
Futurniture Publishing 1998

En stilig romskiva om 1900-talets formgivning, som bygger på en utställning i Moderna Muséet ur Torbjörn Lenskogs omfattande samling föremål. Reternity presenterar 100 designföremål som i quicktime-panorama nästan blir handgripliga. Många närbilder, intervjuer, olika konstnärers verk och filmglimtar. Utomordentlig för undervisning såväl i formgivning som i multimedia.

Le Senegal de Youssou N´Dour
Gérard Schmidt
Frankrike
Organa L.L.C

En stor proportion senegalesisk historia, konst och kultur - och Youssou N'Douris musik. Utöver bl.a. bandningar från konserter, sångtexter och intervjuer, innehåller romskivan en interaktiv studio, där du kan mixa N'Dourins musik på nytt och se de olika instrumentens stämföring. Du kan också själv spela på ett tredimensionellt instrument och delta i en senegalesisk trumworkshop.

ShiftControl
AudioRom
Storbritannien
Audiorom/Digitalogue 1998

Användaren skapar själv musk med hjälp av olika grafiska användargränssnitt.

Sokrates
Pekka Himanen
Finland
WSOY 1998

Sokrates har återvänt från Hades och kommit till dagens Helsingfor, bara för att hamna i fängelse, anklagad för mord. Strategispelet, med manuskript av Pekka Himanen, ger användaren en möjlighet att endera rädda eller döda Sokrates. Efter detta kan spelaren välja en platonistisk, kristen, skeptisk, marxistisk, ateistisk eller eko-filosofisk infallsvinkel. Ett utmanande spel, som presenterar en omfattande kavalkad av filosofiska och historiska personer.

Son of a Bitch
Marita Liulia
Finland
WSOY 1999

Son of a Bitch är en upptäckstresa i det maskulina och i männens liv. Marita Liulias föregående verk, Ambitious Bitch, behandlade feminitet och feministiska teman. SOB är ett medryckande verk om skapelsens krona. Dess färgstarka panoraman och väl regisserade persongestalter ledsagar användaren med teaterns, spelets och ensycklopedins medel till mästerverk i den finländska mediakonstens värld.

Stories from the Warsaw Ghetto
Frankrike
Montparnasse 1997

Romskivan öppnar ett fönster till en av tragedierna under andra
världskriget: Ghettot i Warszawa, där judarna isolerades i en egen statsdel, dess belägring och slutligen dess förstörelse. Ghettots vardag och händelser spelas upp genom nio personers berättelser och deras särartade öden. Den förstörda judestatsdelen har rekonstruerats med hjälp av kartor och tredimensionella modeller.

A Stroll in 20th Century Art
The Foundation Marguerite and Aimé Maeght
Pascale Bastide - Yves Bernard - Patrick Hébrard - Patrick Pleutin
Frankrike
Grolier Interactive Europe 1995

Samlar- och mecenatparet Marguerite och Aimé Maeghtis unika konstsamlingar och konstnärsberättelser från detta århundrade. Romskivan erbjuder en guidad tur i deras museum i närheten av Nizza och i skulpturparken, där det bl.a. finns stora samlingar av Giacometti och Miró. Omfattande samling uppslagsord.

Tap, Type, Write
John Maeda
Japan
Digitalogue Reactive Book Series 4, 1998

John Maedas personliga audiovisuella hedersbetygelse över den snart helt bortglömda skrivmaskinen. "Jag kommer aldrig att glömma musiken från skrivmaskinens tangenter, deras klick och klack, eller metallhamrarna som dunkar mot pappret, för att inte tala om det trasiga färgbandets mekaniska slingrande."

The 3rd Biennale d´Art Contemporain of Lyon
Interactive Interviews and Documents
Jean-Louis Boissier
Réunion des Musées Nationaux

Filmen och televisionen har fått sällskap av den virtuella verkligheten. Den här romskivan presenterar, genom intervjuer och interaktiva dokument, 63 konstnärer som använder sig av ny teknologi och rörliga bilder. Konstnärerna berättar hur deras verk blivit till, dess förhållande till betraktaren och filmens betydelse för deras arbete. Man kan bekanta sig med verken via interaktiva dokument och simuleringar.

Urban Feedback
Greenfield Rollestone
Storbritannien
Research Publishing Ltd. 1997

En romskiva som inspirerats av den moderna stadens kaotiska energi, ett spel där man förflyttas från ett bildcollage till ett annat. Strövtåg på Londons och Amsterdams gator har inspirerat skaparna att konstruera ett nytt, abstrakt och digitalt språk. Ljuden, bilderna och texten skapar en serie urbana drömtillstånd.

Versailles 1685
- A Game of Intrigue at the Court of Louis XIV
Frankrike
Réunion des Musées Nationaux 1996

Ett spel där man kan bekanta sig med en försvunnen värld, vid solkungen Ludvig XIV:s hov i Versailles, Frankrike. 25 timmar spel i ett tredimensionellt rum - och samtidigt får man en portion unik arkitektur, målarkonst och musik, historia och tidsbilder.

The Violin
E. Jaeger - F. Laurent - J-M. Molkhou
Frankrike
Montparnasse 1998

En fullödig resa in i violinens värld: till kompositörer, violinbyggare,
musiker och verk. Över tre timmar musikprov.

Up -> Katalog ->